Navigace

Obsah

Statistické údaje o obci
ZUJ:
571423 
Počet částí:
1
Katastrální výměra:
161 ha
Počet obyvatel:
142
Z toho v produkt. věku:
68
Průměrný věk:
42,46
 
Stav občanské vybavenosti
Stav občanské vybavenosti je vzhledem k velikosti obce a finančním možnostem nadprůměrný. Obec může nabídnout svým občanům následující možnosti:
-        Matriku
-        Czech Point
-        Společenský sál
-        Sportovní areál SK Zichovec – fotbalové hřiště, tréninkové hřiště, letní restaurace, 
         tenisový kurt s umělým povrchem
-        Antukový tenisový kurt v historické části obce
-        Dětské hřiště
-        Koupaliště – požární nádrž
-        Revitalizační rybník 1,2 ha
-        Rybářská bašta
-        Zichovecký kromlech
-        Nové společenské centrum (Obecní úřad, restaurace s minipivovarem)
 
Ve fázi příprav se nacházejí tyto projekty:
-        Rekonstrukce koupaliště, rekonstrukce nového sběrného dvora.
 
Inženýrské sítě
Od roku 1999 se podařilo obci vybudovat, případně obměnit, následující prvky infastruktury:
1999 - kabelizace elektrické a telefonní sítě
2000 - veřejné osvětlení
2001 - bezdrátový internet
2008 - veřejný vodovod
2012 - komunitní kompostárna obce
2013 - rekonstrukce komunikace na Samotín
2014 - splašková kanalizace a ČOV
 
V případě získání dotací dojde k vybudování, příp. rekonstrukci:
2015 - 2016 - zpomalovací prvky na místních komunikacích
 
Společenský život
Obec podporuje nejen spolky a sdružení (SK Zichovec, rybářský spolek, spolek maminek), ale zároveň se snaží podporovat místní zvyklosti a tradice (Masopust, Velikonoce, Čarodejnice, dětský den, Dušičky, Mikuláš, rozsvěcení vánočního stromu, Silvestr). Dále se podařilo již 2 x uspořádat Sjezd rodáků a 2 x Vítání občánků. Každoroční největší akcí jsou Zichovecké slavnosti. Veškeré tyto aktivity výrazně přispívají k začlenění všech obyvatel do života obce.
K informovanosti občanů slouží internetové stránky a Zichovecký zpravodaj.
 
Péče o vzhled obce, životní prostředí, odpadové hospodářství
Obec udržuje pořádek a čistotu prostřednictvím obecního pracovníka. který provádí údržbu zeleně několikrát v roce dle potřeby.
Zeleň a pořádek kolem každého rodinného domu udržuje vlastník a obec organizuje dvakrát do roka úklidové brigády včetně zajištění velkoobjemových kontejnerů. O kvalitě péče svědčí dvě udělené ceny v soutěži Obec roku (2009 - diplom za harmonický rozvoj obce, 2010 - Fulínova cena).
Odpadové hospodářství je na velmi dobré úrovni. Je zajištěn systém separace recyklovatelného odpadu (papír, sklo, plasty, nápojové kartony, železo, biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu). Obec má v současné době tři místa vybavená zařízením pro jejich sběr a odvoz. Od roku 2009 je využíván ke sběru nebezpečného odpadu a elektroodpadu sběrná dvůr. Sběr kovového odpadu je organizován dle potřeby. Směsný odpad se shromažďuje od 1.7.2010 do nádob 1.100 litrů umístěných na stanovištích separovaného odpadu.
 
 
 

 

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1