Navigace

Obsah

Obec ZICHOVEC
Zichovec 100
273 74 Klobuky
IČO: 00640468, DIČ: CZ00640468

ÚŘEDNÍ HODINY:
středa 17-19 hodin
placení poplatků během úředních hodin od 17 - 18hod

 
starosta obce: Roman VORLÍČEK
starosta@zichovec.cz
tel: 605 201 930

 

místostarostka: Mgr. Petra VÁGNEROVÁ
mistostarosta@zichovec.cz
tel: 777 329 389

 

místostarosta: Hynek KRÁL
hynek.kral@zichovec.cz
tel: 606 376 630

 

účetní obce: Milena Forsterová

č. účtu obce: 26822141/0100

 

matrikářka: Eva Kovářová
- ověřování kdykoliv po telefonické domluvě 

605 832 374, 312 579 091