Navigace

Obsah

Obec ZICHOVEC
Zichovec 100
273 74 Klobuky
IČO: 00640468, DIČ: CZ00640468

ÚŘEDNÍ HODINY:
středa 17-19 hodin
placení poplatků během úředních hodin od 17 - 18hod

Během července a srpna budou úřední hodiny jen 10.7. a 7.8. 17 - 19hod.
Jiné termíny pouze po telefonické dohodě.


starosta obce: Roman VORLÍČEK
starosta@zichovec.cz
tel: 605 201 930

místostarostka: Mgr. Petra VÁGNEROVÁ
mistostarosta@zichovec.cz
tel: 777 329 389

místostarosta: Hynek KRÁL
hynek.kral@zichovec.cz
tel: 606 376 630

účetní obce: Milena Forsterová
tel: 737 192 500

č. účtu obce: 26822141/0100

matrikářka: Eva Kovářová
ověřování kdykoliv po telefonické domluvě 
tel: 605 832 374, 312 579 091