Obsah

 

 

Otevírací doba místa k odkládání odpadů obce Zichovec v roce 2023

 

 

 

 

 

 

 

7. ledna 2023

8. července 2023

 

 

21. ledna 2023

22. července 2023

 

 

4. února 2023

5. srpna 2023

 

 

18. února 2023

19. srpna 2023

 

 

4.března 2023

2. září 2023

 

 

18. března 2023

16. září 2023

 

 

1. dubna 2023

30. září 2023

 

 

15. dubna 2023

14. října 2023

 

 

29. dubna 2023

28. října 2023

 

 

13. května 2023

11. listopadu 2023

 

 

27. května 2023

25. listopadu 2023

 

 

10. června 2023

9. prosince 2023

 

 

24. června 2023

23. prosince 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve výše uvedené dny je otevřeno od 10:00 hod. do 11:00 hod.

Nadále zůstává možnost předat tříděný odpad, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad nebo vysloužilá elektrozařízení po dohodě s p. Pavlem Rohlou (tel.:603758007) v kterýkoliv jiný den.