Obsah

Vážení spoluobčané

www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně je naší povinností provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá snadněji občanům komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se Vás vynasnažíme v maximální možné míře informovat o aktuálním dění v obci i nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se tyto stránky pro Vás stanou místem, kde získáte potřebné informace pro snadnější komunikaci a život v obci.

Roman Vorlíček
Starosta obce (605201930)
 

Zodpovědnosti jednotlivých zastupitelů
 

Úřední deska

22.04.2021 - 30.06.2021

Veřejná vyhláška - o vyměření daně z nemovitosti na rok 2021

Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí do hromadných předpisných seznamů

Detail

14.04.2021 - 30.06.2021

Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ode dne 09.04.2021 do dne 11.05.2021 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1508188/21/2100-11460-200796

Detail

20.01.2021 - 31.12.2021

OZV č.2/2020 o místním poplatku z pobytu

OZV č.2/2020 o místním poplatku z pobytu

Detail

20.01.2021 - 31.12.2021

OZV č. 3/2020

Obecně závazná vyhláška obce Zichovec č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Detail