Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
​​​ zpět na úvodní stránku
Obec Zichovec
Zichovec

Zveme všechny občany na oslavu výročí 100 let samostatnosti obce Zichovec. Akce se bude konat v sobotu 15.6.2024, program uveden v sekci aktuality. 

Rekonstrukce dětského hřiště

Aktuální stav projektu: fáze projektování
Další fáze: dokončení projektu, vyhotovení kalkulace, schválení financování, výběr dodavatele, realizace

 

Časová osa projektu s komentářem:

 

Výsledek setkání 14.1.2024

Sešli jsme se v hojném počtu deseti lidí. Paní Klodová nám přiblížila všechny navrhnuté varianty nového dětského hřiště. Ukázala nám, jak mohou jednotlivé herní prvky reálně vypadat a seznámila nás s jejich funkčností. Shodli jsme se na tom, že by neměly chybět dvě houpačky a klouzačky. Dále do návrhu zanese i prvky pro starší děti jako je pingpongový stůl a relaxační zónu. Dohodli jsme se, že budeme dále rozvíjet návrh hřiště s názvem Stopy. Další setkání proběhne ke konci února. 

Dne 14.1.2024 v 10hod proběhne u zmiňovaného dětského hřiště setkání s projektantkou a zástupci obce. Na tomto jednání budou posouzeny jednotlivé varianty a detailně představeny autorkou projektu. Následně bude vybrána jedna z variant a ta bude finálně dopracována. Zájemci se mohou zúčastnit a projevit svůj názor. 


7.12.2023

Na zastupitelstvu obce byly předsaveny první návrhy nového dětského hřiště vypracované vybranou firmou. Zastupitelé souhlasili, aby se do výběru finální varianty zapojili zichovecké maminky, případně zájemci z řad občanů. 

První návrhy:

Skicy pro Zichovec.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 4.5 MB

 


10.10.2023

Na zastupitelstvu obce bylo rozhodnuto, že si nechá obec vypracovat detailní návrh umístění jednotlivých herních prvků a celkové pojetí celého dětského hřiště. Pro tuto činnost byla vybrána firma Strašné dítě, zastupující Mgr. Lenka Klodová, která se výhradně zabývá navrhováním zajímavých originálních dětských hřišť. Zastupitelé odsouhlasili investici 30tis Kč a vybrali dodavatele projektu firmu Strašné dítě.

www.strasnedite.cz


6.9.2023

Záměr projektu byl představen na veřejné schůzi občanům. Nikdo neměl námitek. 


rok 2022

V průběhu roku vznikl od zichoveckých maminek požadavek na rekonstrukci dětského hřiště v areálu SK Zichovec umístěného vzadu u lesa. Hrací prvky jsou v tuto chvíli nevyhovující z hledisky jejich aktuálního stavu a museli bychom každopádně investovat do rozsáhlé opravy. Proto obec zahájila přípravu celkové rekonstrukce celého prostoru. Oslovili jsme několik realizačních firem a nechali jsme si vyhotovit několik návrhů a předběžné nabídky viz níže. 

NAB-2023-002719 Obec Zichovec Roman Vorlíček.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.58 MB

vizualizace_Zichovec_6 - Foto.jpg Typ: JPG obrázek, Velikost: 890.55 kB

Dětské hřiště