Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
​​​ zpět na úvodní stránku
Obec Zichovec
Zichovec

Zveme všechny občany na oslavu výročí 100 let samostatnosti obce Zichovec. Akce se bude konat v sobotu 15.6.2024, program uveden v sekci aktuality. 

Výstavba nového chodníku

Aktuální stav projektu: vyjadřování oprávněných orgánů a vlastníků pozemků
Další fáze: vyhotovení kalkulace, schválení financování, výběr dodavatele, realizace

Časová osa projektu s komentářem:

24.4.2024

Odsouhlasení dokončené projektové dokumentace a souhlasné stanovisko obce k předložené projektové dokumentaci z hlediska provozovatele vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení.

Výkres situace Typ: PDF dokument, Velikost: 333.4 kB

 

1.3.2024 

Získání souhlasů s umístěním stavby vlastníků dotčených pozemků, projednání detailů řešení stavby na místě, zejména ohledně zajištění odtoku dešťové vody z komunikace na soukromé pozemky.

 

10.10.2023

Zastupitelstvo obce vyhodnotilo výběrové řízení a vybrali dodavatele projektu a inženýringu na výstavbu nového chodníku, firmu PFP projekt s.r.o. Slaný v celkové ceně 164.560,-Kč.

Harmonogram dodávky:

Geodetické zaměření a prověření majetkových poměrů dotčených pozemků – listopad
Posouzení proveditelnosti a návrh studie stavby k odsouhlasení – prosinec 2023
Zpracování PD ve stupni pro společné povolení – únor 2024
Inženýrská činnost – únor–březen 2024
Rozpočet a výkaz výměr –červen 2024
Předpokládaný termín vydání SP – červen 2024

Následně bude po udělení stavebního povolení probíhat výběr dodavatele a realizace.


6.9.2023

Záměr projektu byl představen na veřejné schůzi občanům. Nikdo neměl námitek. 


v roce 2023

Nepřehledná zatáčka bez chodníků v dolní části obce nás přiměla se pokusit získat povolení a následně vybudovat na pravé straně nový chodník viz foto, který by navazoval na chodníky stávající. Bezpečnost našich občanů a hlavně dětí je pro nás priorita, proto jsme ihned po zjištění že by byla možnost na tomto místě chodník realizovat zahájili realizaci. Následně jsme poptali dvě firmy, které se touto problematikou zabývají a požádali jsme je o cenovou nabídku na kompletní projektovou činnost včetně vyřízení stavebního řízení.

Chodník Zichovec