Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
​​​ zpět na úvodní stránku
Obec Zichovec
Zichovec

Zveme všechny občany na oslavu výročí 100 let samostatnosti obce Zichovec. Akce se bude konat v sobotu 15.6.2024, program uveden v sekci aktuality. 

Výstavba optické sítě

Aktuální stav projektu: fáze vyjednávání detailních podmínek realizace
Další fáze: po odsouhlasení podmínek realizace dojde k podpisu smlouvy, naplánování realizace, zahájení realizace

 

Časová osa projektu s komentářem:

 

10.1.2024

Na zastupitelstvu obce za přítomnosti Mgr. Lenky Kolačkovské byl představen návrh smlouvy, následně byl na základě diskuse upraven a zastupitelé souhlasili s finalizací návrhu smlouvy a odeslání k posouzení firmě CETIN. 


10.10.2023

Na zastupitelstvu obce byla schválena realizace optické sítě v naší obci. Starosta zaslal písemný souhlas firmě zastupující firmu CETIN, který bude použit pro zahájení územního řízení. Obec obdržela návrh smlouvy, do které budou právničkou obce zapracovány všechny požadavky na průběh realizace, penále a jiné ustanovení.

Souhlas obce Zichovec.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 571.6 kB


18.9.2023

Proběhlo místní šetření s projektanty optické sítě, stavební komise a zástupce z řad občanů. Prošla se celá trasa optické sítě a konzultovali se možnosti realizace. Následně došlo k několika dílčím úpravám. Na základě doporučení stavební komise vznikl dokument s podmínkami realizace, které budeme následně požadovat.


6.9.2023

Projekt byl za přítomnosti projektanta a zástupce firmy CETIN představen na veřejné schůzi. Nikdo z občanů neměl dotazy, ani námitky.


23.08.2023

Vážení občané,
naše obec byla vybrána do projektu instalace optické sítě. Jedná se o projekt hrazený dotačním způsobem tzn. každý zkolaudovaný dům bude zdarma napojen na optickou síť. Detailní informace budou firmou CETIN sděleny na veřejné schůzi, která se bude konat 6.9.2023 od 18 hod.

Průběh realizace bude v některých případech realizováno ve stávajících chráničkách dosavadní vedení telefonního připojení, některé se bude muset bohužel kopat. Realizující firma se zavazuje uvést vše do původního stavu.

Protože se jedná o stavbu která jistě znatelně zasáhne chod v naší obci, doporučuji se seznámit s trasou a připojením Vašeho domu.

Aktuálně máme k dispozici první výkresy jednotlivých přípojek, které musíme schválit obecní zastupitelstvo.

C 4.1 - 4.11 Koordinační situační výkres.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.14 MB

C.2 Legenda sítí.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 94.28 kB


v průběhu roku 2022

Naše obec byla oslovena, jestli máme zájem být zařazeny do seznamu obcí, ze kterého bude vybráno několik realizací zasíťování optické sítě financované EU fondy. Souhlasili jsme o zapsání do seznamu.