Obsah

Současnost

informace, foto

Statistické údaje o obci

  • ZUJ: 571423 
  • Počet částí: 1
  • Katastrální výměra: 161 ha
  • Počet obyvatel: 170
  • Z toho v produkt. věku: 68
  • Průměrný věk: 42,46

Občanská vybavenost

Stav občanské vybavenosti je vzhledem k velikosti obce a finančním možnostem nadprůměrný. Obec může nabídnout svým občanům následující možnosti:
  • matriku
  • Czech Point
  • společenský sál
  • sportovní areál SK Zichovec – fotbalové hřiště, tréninkové hřiště, dětské hřiště,   tenisový kurt s umělým povrchem
  • antukový tenisový kurt v historické části obce
  • dětské hřiště
  • koupaliště – požární nádrž
  • revitalizační rybník 1,2 ha
  • rybářská bašta
  • Zichovecký kromlech
  • nové společenské centrum (Obecní úřad, restaurace s minipivovarem)
 

Inženýrské sítě

Od roku 1999 se podařilo obci vybudovat, případně obměnit, následující prvky infastruktury:
  • 1999 - kabelizace elektrické a telefonní sítě
  • 2000 - veřejné osvětlení
  • 2001 - bezdrátový internet
  • 2008 - veřejný vodovod
  • 2012 - komunitní kompostárna obce
  • 2013 - rekonstrukce komunikace na Samotín
  • 2014 - splašková kanalizace a ČOV
  • 2015-2016 zpomalovací prvky na místních komunikacích
 

Společenský život

Obec podporuje nejen spolky a sdružení (SK Zichovec, rybářský spolek, spolek maminek), ale zároveň se snaží podporovat místní zvyklosti a tradice (Masopust, Velikonoce, Čarodějnice, dětský den, Dušičky, Mikuláš, rozsvěcení vánočního stromu, Silvestr). Dále obec pořádá Sjezd rodáků a  Vítání občánků. Veškeré tyto aktivity výrazně přispívají k začlenění všech obyvatel do života obce.
K informovanosti občanů slouží internetové stránky a Zichovecký zpravodaj.
 

Péče o vzhled obce, životní prostředí, odpadové hospodářství

Obec udržuje pořádek a čistotu prostřednictvím obecních pracovníků, kteří provádějí údržbu zeleně několikrát v roce dle potřeby.
Zeleň a pořádek kolem každého rodinného domu udržuje vlastník a obec organizuje dvakrát do roka úklidové brigády včetně zajištění velkoobjemových kontejnerů. O kvalitě péče svědčí dvě udělené ceny v soutěži Obec roku (2009 - diplom za harmonický rozvoj obce, 2010 - Fulínova cena).
Odpadové hospodářství je na velmi dobré úrovni. Je zajištěn systém separace recyklovatelného odpadu (papír, sklo, plasty, nápojové kartony, železo, biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu). Obec má v současné době tři místa vybavená zařízením pro jejich sběr a odvoz. Od roku 2009 je využíván ke sběru nebezpečného odpadu a elektroodpadu sběrný dvůr. Sběr kovového odpadu je organizován dle potřeby. Směsný odpad se shromažďuje od 1.7.2010 do nádob 1.100 litrů umístěných na stanovištích separovaného odpadu.