Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
​​​ zpět na úvodní stránku
Obec Zichovec
Zichovec

Zveme všechny občany na oslavu výročí 100 let samostatnosti obce Zichovec. Akce se bude konat v sobotu 15.6.2024, program uveden v sekci aktuality. 

Nová výstavba

Architektonická studie Společenského centra ZichovecObec Zichovec má velmi dobré perspektivy rozvoje vzhledem k velmi harmonickému prostředí na okraji lesnatých partií Přírodního parku Džbán s četnými přírodními hodnotami a také vzhledem k poloze výhodné z hlediska dopravního napojení na kapacitní komunikaci I/7. Kvalita prostředí a výhodná časová dostupnost je zcela evidentní (15 km/10 minut do centra Slaného, 45 km/30 minut do Dejvic).

Postupný rozvoj sportovně-rekreační vybavenosti, aktivita obce při zlepšování prostředí a infrastruktury v obci (vodovod, kanalizace) a možnosti permanentní rekreace v krajině, jsou cennými atributy našeho nevelkého venkovského sídla.
 
Vedle menších lokalit jsou zásadní rozvojové dvě. Lokalita s pracovním názvem „Chocholouš“ – 14 RD a územním plánem nově vymezená lokalita „B1“ – 32 RD + občanská vybavenost. V obou případech se podařilo najít investora, který je ochoten i při současné situaci na realitním trhu investovat do technické infrastruktury a v případě lokality B1 i do masivního ozelenění.
 
  • Lokalita „Chocholouš“ – 14 RD/1,8 ha, plocha bývalé zemědělské farmy a souvisejících staveb, v současné době je dokončena infrastruktura a je zde již postaveno 7 RD.
  • Lokalita – „B1“ – 32 RD/6,45 ha, nová rozvojová plocha, určená platným územním plánem obce pro funkční využití bydlení venkovského charakteru. Území navazuje na zástavbu Zichovce, resp. historické části při potoce a na zástavbu, uspořádanou podél silnice k Žerotínu.
Konflikt zájmových skupin
Řešení této plochy respektuje komplexní požadavky všech zájmových skupin. Je zde počítáno s výstavbou nové občanské vybavenosti – restaurace s minipivovarem, společenský sál, ubytovna pro cca 20 osob, přírodní amfiteátr pro pořádání letních společenských akcí, počítá se i s novým Obecním úřadem a obecním bytem a s moderní kaplí v přilehlém parku.