Obsah

Zichovecká kaple

Zichovecká kaple

KAPLE je součástí nově budovaného Společenského centra obce. Stavba o vnějších rozměrech 5 * 22 m je koncipována jako tvarově jednoduchý objekt s jedním hlavním vnitřním prostorem kaple a navazujícím skladem (šatnou). Součástí objektu je exteriérový vodní prvek dotvářející monumentálnost stavby.

     Vnitřní prostor je otevřen až do krovu (bez kleštin), má půdorys 4,2 * 7 m a vnitřní výšku 8,4 m. Na východním štítu bude umístěn podsvícený kříž z dubových hranolů 20 * 20 cm. Kapacitu kaple odhadujeme na 30 - 40 sedících lidí + prostor pro účinkující. Průčelí kaple jsou ustoupena směrem do interiéru a budou zvenku obložena dřevěným provětrávaným obkladem ze sibiřského modřínu (vizualizace). Na západní průčelí bude osazen dvacetikilový zvon o průměru 280 mm. Tón tohoto zvonu si můžete poslechnout na internetových stránkách: http://www.kovolitectvi.cz/katalog_cz.htm (číslo položky 110).
      Objem přilehlé vodní nádrže bude 55 m3, voda bude chlorována a filtrována jako v rodinných bazénech. Součástí bude také fontána ve tvaru tří hladkých nasvícených sloupců vody tryskajících do výšky 2 metrů. Lze předpokládat, že hosté vracející se z nedalekého pivovaru budou toto zařízení v letních měsících hojně využívat :-).
      Ze statických důvodů (špatné podloží) je kaple řešena jako železobetonový monoblok. Není zateplena, v případě potřeby se počítá s lokálním elektrickým nebo plynovým topením. Tento objekt byl při žádosti o dotaci vyloučen z uznatelných nákladů, tudíž jsme nemuseli čekat na verdikt dotační komise a mohli jsme začít stavět. Dokončení předpokládáme v srpnu 2011. Zatím neplánujeme vysvěcení, v případě konání mše lze kapli (oltář) vysvětit jednorázově před konáním tohoto liturgického obřadu.
       Investorem Společenského centra obce i kaple je 1.Zichovecká s.r.o., generálním dodavatelem stavby je Milan Širmer. Počítá se s tím, že objekt bude v denních hodinách volně přístupný veřejnosti a bude také zdarma k disposici obci a občanským sdružením pro pořádání nejrůznějších kulturních a společenských akcí komorního charakteru.